Jak zdobyć głosy?

Osoby rozpoczynające karierę polityczną, zazwyczaj marzą o uzyskaniu stanowiska radnego czy posła. Oczywiście nie jest to prostym zadaniem, ponieważ najpierw warto zdobyć odpowiednie doświadczenie polityczne. Co więcej, istotne jest także uzyskanie odpowiedniej liczby głosów, bo tylko dzięki temu możemy zrealizować …

Obowiązki radnego dzielnicy

Niektórzy Polacy są szczególnie zainteresowani polityką, próbując czynnie się w nią angażować. Wbrew pozorom, ten cel nie jest trudny do zrealizowania, a obecnie polityczne doświadczenia są dostępne dla każdego. Osoby, które chciałyby przekonać się, czym tak naprawdę charakteryzuje się praca …

Ministerstwa w Polsce

Rada Ministrów jest organem władzy wykonawczej. Tworzą ją poszczególne ministerstwa w Polsce. Jest ich siedemnaście. Pierwszym z nich jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Obecnie funkcję ministra pełni tutaj Maria Wiesiak. Ministerstwo to zajmuje się rozwojem regionalnym, budownictwem, lokalnym planowaniem oraz …

Kim jest Minister?

Minister to urzędnik, który jednocześnie jest członkiem Rady Ministrów. Minister kieruje powierzonym mu ministerstwem. Szczegółowe zadania poszczególnych ministrów będą zatem zależały od zakresu działania danego ministerstwa. Zadania ministra są oczywiście regulowane w ustawach. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w sposób bardzo ogólny …

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Najwyższym przedstawicielem polskich władz jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej. Prezydent jest również zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o sam urząd to funkcjonuje on nieprzerwanie od 1922 roku. W Polsce Ludowej …

Prezes Rady Ministrów

Prezesem Rady Ministrów, czyli Premierem nazywana jest osoba, która kieruje Radą Ministrów i zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów w ustroju politycznym obowiązującym w Polsce. Premier jest oczywiście przewodniczącym Rady Ministrów, ale nie tylko. To także odrębny, naczelny organ administracji rządowej, …

Funkcjonowanie Rady Ministrów

Rada Ministrów, czyli Rząd jest konstytucyjnym organem władzy wykonawczej w Polsce. Skład Rządu nie jest wybierany w sposób bezpośredni, ale pośredni. Ludzie wybierają posłów, którzy tworzą Sejm. Ten natomiast na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa Rady Ministrów. Prezes wybiera skład …

Podstawowe zadania urzędów pracy

Urząd pracy jest niczym innym jak instytucją, która zajmuje się badaniem oraz analizowaniem rynku pracy. Do jego zadań należy także udzielanie informacji osobom bezrobotnym. Zajmuje się także pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy. Oczywiście jest to instytucja publiczna. Każdy urząd …

Funkcjonowanie instytucji społecznych

Instytucje społeczne są zorganizowanym i utrwalonym zespołem działań ludzkich, które zakładają istnienie celu instytucji, personelu, środków materialnych, norm, funkcji, rzeczywistej działalności. Instytucje społeczne mają zaspokajać określone potrzeby ludzi lub grup społecznych. Pojęcie instytucji społecznej odnosi się do osób, które wyłaniają …