Dążenie do sprawowania władzy

W obecnej polityce, w warunkach nieustannej kontroli i medialnego szumu, zarządzanie partią staje się jeszcze trudniejsze, niż kiedykolwiek przedtem. Mimo oczywistych możliwości wykorzystania wszystkich nowoczesnych technologii komunikacyjnych czy aplikacji mobilnych na swoją korzyść, to jednak politycy muszą przede wszystkim mieć

Czy władza zmienia człowieka?

Psychologowie i filozofowie od dawna zastanawiają się nad tym, czy zdobycie, a następnie posiadanie władzy wpływa na zachowanie jednostki. Nie od dziś bowiem obserwuje się postawy rządzących, pokazujących swój wielki egoizm, brak empatii czy umiejętności pochylenia się nad zwykłym człowiekiem. …

Czym naprawdę jest demokracja

Termin demokracja pojawia się w różnych aspektach. Najczęściej jednak kojarzymy go pozytywnie. Jest to pewna forma ustroju, której początek kojarzymy ze starożytną Grecją. Oczywiście ówczesna demokracja różni się zasadniczo od tej, którą obserwujemy we współczesnym świecie. Zawsze jednak oznacza rządy

Trójpodział władzy w Polsce

Trójpodział władzy zaproponował oświeceniowy filozof i pisarz Monteskiusz. Z różnym skutkiem przyjęły to państwa europejskie, oczywiście nie od razu i nie wszędzie. Jednak nawet monarchie autokratyczne zrozumiały, że w pewnym momencie przyjdzie czas na demokratyzacje i trzeba będzie dopuścić do

Instytucje polityczne Unii Europejskiej

Pewnie niewielu z Was zastanawiało się, jak wygląda system polityczny Unii Europejskiej. Ta wiedza dla obywatela Unii może być bardzo przydatna i istotna. Dzięki niej będziesz wiedział, do jakiej instytucji zwrócić się z konkretnym problemem. Znajomość struktury unijnych instytucji …

Władza sądownicza w Polsce

Ile sprawiedliwości ma w sobie polska Temida? W naszej narodowej opcji trójpodziału Monteskiusza najmniej charakterystyczna dla przeciętnego obywatela pozostaje właśnie władza sądownicza. Jak wygląda jej struktura w Polsce? Jakie są jej główne funkcje i zadania poszczególnych organów? Jakim podlegają …

System polityczny Rosji

Systemy polityczne demokratycznych sąsiadów Polski – mimo identycznego ustroju – znacznie różnią się od naszego. Uświadomienie sobie tych różnic bywa bardzo pomocne w zrozumieniu wydarzeń na sąsiednich arenach politycznych. System polityczny Rosji jest tworem bardzo specyficznym. Quasi-demokratyczny ustrój opiera się …

Samorząd gminny blisko obywatela

Wielu osobom wydaje się, że polityka ich nie dotyczy. Jednak tak naprawdę ma z nią do czynienia na co dzień. Ma także wpływ na decyzje, które podejmowane są na najwyższych szczeblach władzy. Z polityką oraz urzędami ma również do czynienia …

Czym zajmuje się wojewoda?

Wojewoda jest organem administracji państwowej. Nie jest to organ samorządu, tak jak mogłoby się wielu osobom wydawać. Samo słowo wojewoda jest związane ze słowem wodzić, które w wolnym tłumaczeniu oznacza nic innego jak prowadzić. W średniowieczu mianem wojewody nazywano osoby, …