Czym jest globalizacja?

Wraz z pojawieniem się takich udogodnień jak telegraf, telefon, samochód, kolej okazało się, że świat się skurczył. Dawniej odległości między poszczególnymi punktami na mapie były tak ogromne, że pokonywało się je tygodniami. Nowoczesne wynalazki bardzo to skróciły. Rozpoczął się proces

Rola mediów w kształtowaniu opinii publicznej

Wydaje się nam, że jesteśmy całkowicie wolni, niezależni i wszelkie decyzje, które podejmujemy w życiu społecznym i politycznym są tylko i wyłącznie naszym wyborem. To przekonanie o niezależności opinii i sądów jest jednak trochę fałszywe i im wcześniej uświadomimy sobie,

Konflikty na świecie

Druga wojna światowa była niewiarygodnym przeżyciem traumatycznym nie tylko dla poszczególnych osób, grup etnicznych, ale i społeczeństw, narodów, państw. Wydawało się, że wszystko, co się wtedy wydarzyło będzie poważnym ostrzeżeniem dla świata, że znajdą się sposoby, by tego typu wydarzeniom

Skrajne i umiarkowane poglądy

Dzisiaj budować swój kapitał polityczny można na wiele różnych sposobów. Wynika to chociażby ze zmiany kształtu współczesnych mediów i drastycznego wzrostu znaczenia komunikacji elektronicznej – zwłaszcza na portalach społecznościowych. Dodatkowo zmiany ekonomiczno-społeczne na całym świecie wymogły na politykach zmianę sposobu …

Informacje polityczne i reakcja poszczególnych grup społecznych

W dzisiejszych czasach informacje polityczne przyczyniają się do wzbudzania wielu emocji. Szczególnie, gdy dotyczą one bezpośrednio naszej sfery życia, a także są związane z wyborami. Dlaczego reagujemy tak emocjonalnie? Czy rynek polityczny aż tak bardzo duży wpływ na nasze życie? …

Sprawdź to: