Rola mediów w kształtowaniu opinii publicznej

Wydaje się nam, że jesteśmy całkowicie wolni, niezależni i wszelkie decyzje, które podejmujemy w życiu społecznym i politycznym są tylko i wyłącznie naszym wyborem. To przekonanie o niezależności opinii i sądów jest jednak trochę fałszywe i im wcześniej uświadomimy sobie,

Konflikty na świecie

Druga wojna światowa była niewiarygodnym przeżyciem traumatycznym nie tylko dla poszczególnych osób, grup etnicznych, ale i społeczeństw, narodów, państw. Wydawało się, że wszystko, co się wtedy wydarzyło będzie poważnym ostrzeżeniem dla świata, że znajdą się sposoby, by tego typu wydarzeniom

Skrajne i umiarkowane poglądy

Dzisiaj budować swój kapitał polityczny można na wiele różnych sposobów. Wynika to chociażby ze zmiany kształtu współczesnych mediów i drastycznego wzrostu znaczenia komunikacji elektronicznej – zwłaszcza na portalach społecznościowych. Dodatkowo zmiany ekonomiczno-społeczne na całym świecie wymogły na politykach zmianę sposobu …

Informacje polityczne i reakcja poszczególnych grup społecznych

W dzisiejszych czasach informacje polityczne przyczyniają się do wzbudzania wielu emocji. Szczególnie, gdy dotyczą one bezpośrednio naszej sfery życia, a także są związane z wyborami. Dlaczego reagujemy tak emocjonalnie? Czy rynek polityczny aż tak bardzo duży wpływ na nasze życie? …