Portal polityczny

Rada Ministrów w Polsce

Konstytucyjnym organem władzy wykonawczej jest polski rząd. Składa się on z Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. Tak właśnie określa polski rząd Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Radę Ministrów mogą również tworzyć wiceprezesi Rady Ministrów, a także przewodniczący komitetów. Mogą być oni powoływani, …

Wydarzenia polityczne i ich wpływ na społeczeństwo

W dzisiejszych czasach ogromny wpływ na poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa mają wydarzenia polityczne. Niestety sytuacja polityczna pozostawia wiele do życzenia. W ostatnim czasie mamy wrażenie, że nie mamy do czynienia z działaniami, które są skierowane na dobro społeczeństwa, a raczej skupiają …

Władza wdrażająca programy europejskie

W 1994 roku przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji powstała Władza Wdrażająca Programy Europejskie. MAC jest urzędem, który obsługuje administrację publiczną, informatyzację, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne. Temu ministerstwu podlegają Główny Geodeta Kraju, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Instytut …

Polityka ekologiczna państwa

Polityka ekologiczna odgrywa coraz większą rolę w funkcjonowaniu każdego państwa, także Polski. Jest to nic innego jak świadoma oraz celowa działalność państwa, która polega przede wszystkim na racjonalnym korzystaniu z zasobów oraz walorów środowiska naturalnego. Państwo chroni oraz w sposób …

Zrób test wyborczy

Wyborcy co kilka lat stają przed bardzo trudnym zadaniem. Muszą wybrać swoich przedstawicieli. Wybieramy posłów, senatorów, wójtów, prezydentów, burmistrzów oraz radnych. Niektórzy nie do końca wiedzą, która partia może spełniać ich oczekiwania i odpowiadać ich poglądom. Do tego służy test …

Państwowa polityka budżetowa

Polityka budżetowa stanowi najważniejszą część funkcjonowania całego systemu państwa. Polega ona przede wszystkim na regulacji wysokości oraz proporcji dochodów, a także wydatków budżetowych państwa. Polityka budżetowa obejmuje politykę podatkową, a także politykę wydatków. Jest ona wyodrębniana. Jednak dzieje się tak …

Polityka pieniężna Państwa

Bardzo ważną częścią polityki gospodarczej każdego państwa jest polityka monetarna. Polega ona na systematycznych działaniach, które mają na celu zapewnienie stabilności cen, czyli niskiej inflacji. Polityka monetarna prowadzona jest przez bank centralny. Może ją prowadzić także inna instytucja, która jest …

Polityka w naszym kraju

Polityka w kraju ma ogromne znaczenie na całe społeczeństwo. Tworzona jest przez szereg osób, z których każda ma swoje cele do zrealizowana. Polityka w kraju powinna zmierzać do zaspokajania potrzeb całego społeczeństwa. Niestety kierowaniem jednym Państwem w przypadku tak zróżnicowanej …

Newsy polityczne nie są ogłaszane, a zdobywane

Newsy polityczne to nic innego jak najświeższe informacje zdobywane przez polityków. Dotyczą one nie tylko naszego kraju, ale całego świata. Dzięki pracy dziennikarzy, umiejętnym prowadzeniom rozmów, możliwościom dotarcia do miejsc wydarzeń, mamy możliwość poznania jeszcze „ciepłych” informacji z świata polityki. …

Ciekawe opinie
    Polecane wpisy