Portal polityczny

Silne ruchy społeczne

Ruchy społeczne w coraz większym stopniu wywierają nacisk na funkcjonowanie i politykę wielu państw. Do jednych z dość popularnych należy feminizm. Jest to ruch głoszący konieczność społecznego, prawnego, politycznego i ekonomicznego wyzwolenia kobiet. Jego początków można poszukiwać w ruchu emancypacyjnym,

W jaki sposób obywatel uczestniczy w życiu publicznym?

W systemach demokratycznych każdy obywatel, jeśli tylko tego chce, ma możliwość uczestniczenia w życiu publicznym. Odbywa się to za pomocą bezpośrednich i pośrednich form demokracji. Do tych pierwszych zalicza się na przykład referendum. Jest to powszechne głosowanie obywateli nad decyzjami,

Jak funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie?

Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego funkcjonuje we współczesnym znaczeniu od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jednak początków tego pojęcia należy szukać już u Arystotelesa. Według tego greckiego filozofa członkowie społeczeństwa powinni brać aktywny udział w życiu politycznym i swoje interesy traktować jako wtórne

Spór o demokrację

Na przestrzeni ostatnich dni, tygodni i miesięcy trwa spór o to, czy Polska jest jeszcze krajem demokratycznym. Z jednej strony większość obywateli opowiedziała się za zmianą na scenie politycznej. Wybory odbyły się zgodnie z prawem, więc co do zachowania zasad …

Czy władza zmienia człowieka?

Psychologowie i filozofowie od dawna zastanawiają się nad tym, czy zdobycie, a następnie posiadanie władzy wpływa na zachowanie jednostki. Nie od dziś bowiem obserwuje się postawy rządzących, pokazujących swój wielki egoizm, brak empatii czy umiejętności pochylenia się nad zwykłym człowiekiem. …

Na bieżąco z polityką

Poczynania władzy, protesty opozycji, jednym słowem wydarzenia na scenie politycznej nie muszą interesować wyborców. Co więcej, w społeczeństwie da się nawet zauważyć pewien rodzaj zniechęcenia względem tego, co robią politycy. Spadek zainteresowania może wynikać z jednej strony z bardzo długiego …

W świecie polityki

W wyborach powszechnych w Polsce startuje wiele osób. Nie brakuje chętnych do zostania posłem, senatorem czy chociażby radnym. Jedni idą po władzę, by coś zmienić, poprawić na lepsze i zbudować bardziej przyjazny świat. Innym chodzi o pieniądze, pozycję, prestiż. Co …

Cisza wyborcza, czy to ma jeszcze jakikolwiek sens?

Nie ma chyba większego archaizmu w całej Europie aniżeli w Polsce jest nim cisza wyborcza. To jest po prostu coś, co w cywilizowanym i tak elektronicznym świecie nie powinno mieć w ogóle miejsca. Cisza wyborcza to czysta fikcja, a zwłaszcza …

Kiełbasa wyborcza a coraz niższe frekwencje w wyborach

Na wybory w Polsce uczęszcza coraz mniejsza liczba uprawnionych do głosowania obywateli. Z wyborów na wybory coraz mniej Polaków wybiera się do wyborczych urn. I chociaż wszyscy chcieliby potem, aby wyniki wyborów zgadzały się z ich przekonaniami politycznymi, to jednak …

Polecane wpisy